Zrównoważona, ekologiczna i odpowiedzialna firma

Zrównoważone środowisko jest naszą przyszłością.

Jak wszystko wygląda

Wykorzystujemy 100% zebranych orzechów. Nic się nie marnuje. Opadłe orzechy i liście są wykorzystywane jako nawóz, zaś nowe zakresy zastosowania, takie jak biowęgiel do wychwytywania i utrzymania dwutlenku węgla, są regularnie badane.

Jednym z najbardziej istotnych skutków wysokiej temperatury gleby jest utrata wody – po prostu odparowuje z gleby, co ją osłabia i pozwala wiatrowi ją wydmuchać. Sadzenie drzew dostarczających pożywienia ogranicza wylesianie. Regeneracja plantacji drzew na naszych farmach chroni naturalną topografię i drogi wodne regionu, tworząc raj dla rodzimych ras zwierząt i pożytecznych owadów oraz poprawiając ogólną zdrowotność gleby.

Przemysł związany z wytwarzaniem produktów z orzechów macadamia lub ogólnie rolnictwo jest jednym z głównych czynników gospodarczych w niektórych regionach, w których jest nasz znaczący udział. Każdego roku inwestujemy i udzielamy wsparcia lokalnym społecznościom kształcąc ich w zakresie nowych sposobów zrównoważonego rolnictwa.

Rolnictwo ekologiczne

Przemysł związany z wytwarzaniem produktów z orzechów macadamia jest ogólnie powiązany ze środowiskami i społecznościami, w których prowadzimy działalność. We wszystkim, co robimy, pamiętamy o naszej odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Nasze farmy orzechów macadamia skupiają się na czystym i ekologicznym rolnictwie oraz wykorzystują najlepsze na świecie metody uprawy, umożliwiające tworzenie zrównoważonej przyszłości.

W 100% ekologiczne / 100% odnawialne / 100% przyjazne dla przyrody

W naszych farmach i centrach dystrybucyjnych używamy baterii słonecznych. Wytwarzają one lokalnie energię elektryczną i zasilają lokalną sieć elektryczną przy użyciu nieodpłatnego źródła energii (słońca) do wytwarzania energii elektrycznej w jasne i pochmurne dni, a także w bezpośrednim świetle słonecznym. Baterie słoneczne praktycznie nie wytwarzają hałasu ani odpadów i nie są wyposażone w ruchome części. Jest to jedna z najlepszych technologii energetycznych, pozwalająca na zaoszczędzenie wydatków i ochronę przyrody.

Tysiące drzew macadamia na naszych farmach umożliwiają zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.